Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYSEWSKA

Aktualność danych:

CYSEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (199 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 336 osób, z czego:

336

kobiet

Męska forma nazwiska to CYSEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2633. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYSEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie31 kobiet

  • pomorskie199 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie13 kobiet

  • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).