Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYSEWSKI

Aktualność danych:

CYSEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (237 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 367 osób, z czego:

2

kobiety

365

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYSEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2576. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYSEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie35 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie237 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie11 mężczyzn

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).