Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYSKOWSKA

Aktualność danych:

CYSKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie pomorskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to CYSKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYSKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).