Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTA

Aktualność danych:

CYTA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

12

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.63.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2954. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).