Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTACKA

Aktualność danych:

CYTACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (72 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

123

kobiety

Męska forma nazwiska to CYTACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie72 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).