Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTACKI

Aktualność danych:

CYTACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (70 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

4

kobiety

120

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYTACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • łódzkie9 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie70 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podkarpackie3 mężczyzn

 • pomorskie5 mężczyzn

 • śląskie4 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).