Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTARSKA

Aktualność danych:

CYTARSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

kobiet

Męska forma nazwiska to CYTARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).