Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTARZYŃSKA

Aktualność danych:

CYTARZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

78

kobiet

Męska forma nazwiska to CYTARZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTARZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • łódzkie40 kobiet

  • śląskie28 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).