Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTARZYŃSKI

Aktualność danych:

CYTARZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

90

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYTARZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTARZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie46 mężczyzn

  • śląskie25 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).