Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTLAU

Aktualność danych:

CYTLAU – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

24

kobiety

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTLAU w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).