Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTOWSKA

Aktualność danych:

CYTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

kobiet

Męska forma nazwiska to CYTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).