Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTRYŃSKA

Aktualność danych:

CYTRYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

103

kobiety

Męska forma nazwiska to CYTRYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTRYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • lubelskie5 kobiet

  • łódzkie22 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie35 kobiet

  • wielkopolskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).