Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYTRYŃSKI

Aktualność danych:

CYTRYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

101

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYTRYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2832. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYTRYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubelskie5 mężczyzn

  • łódzkie22 mężczyzn

  • mazowieckie30 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie28 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).