Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYWA

Aktualność danych:

CYWA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

33

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • podkarpackie11 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).