Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYWICKI

Aktualność danych:

CYWICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

71

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYWICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2862. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYWICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • małopolskie39 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).