Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYZ

Aktualność danych:

CYZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (96 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

89

kobiet

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie45 mężczyzn, 51 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).