Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYZA

Aktualność danych:

CYZA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (49 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

92

kobiety

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYZA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie23 mężczyzn, 26 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie16 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).