Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYZIO

Aktualność danych:

CYZIO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (110 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 213 osób, z czego:

102

kobiety

111

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYZIO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie60 mężczyzn, 50 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).