Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYZMAN

Aktualność danych:

CYZMAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

87

kobiet

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYZMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 22 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).