Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYZOWSKA

Aktualność danych:

CYZOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

kobiety

Męska forma nazwiska to CYZOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYZOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).