Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYZOWSKI

Aktualność danych:

CYZOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYZOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYZOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).