Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAŁPIŃSKA

Aktualność danych:

CZAŁPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAŁPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAŁPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie20 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).