Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZABANOWSKA

Aktualność danych:

CZABANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

59

kobiet

Męska forma nazwiska to CZABANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZABANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • małopolskie9 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie11 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).