Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZABANOWSKI

Aktualność danych:

CZABANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

58

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZABANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZABANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie9 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).