Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZACHOROWSKA

Aktualność danych:

CZACHOROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (158 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 549 osób, z czego:

549

kobiet

Męska forma nazwiska to CZACHOROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2420. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZACHOROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 kobiet

 • kujawsko-pomorskie158 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie12 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie151 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie46 kobiet

 • śląskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie24 kobiety

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: