Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAIŃSKA

Aktualność danych:

CZAIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (140 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 419 osób, z czego:

419

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2550. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie15 kobiet

 • lubuskie37 kobiet

 • łódzkie39 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie13 kobiet

 • opolskie10 kobiet

 • pomorskie26 kobiet

 • śląskie21 kobiet

 • świętokrzyskie18 kobiet

 • wielkopolskie140 kobiet

 • zachodniopomorskie35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).