Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAICKI

Aktualność danych:

CZAICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (195 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 370 osób, z czego:

4

kobiety

366

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZAICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2965. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2567. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn

  • małopolskie193 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • opolskie12 mężczyzn

  • podkarpackie8 mężczyzn

  • pomorskie13 mężczyzn

  • śląskie81 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).