Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAIKA

Aktualność danych:

CZAIKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

19

kobiet

15

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAIKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie5 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).