Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAKOWSKA

Aktualność danych:

CZAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie kujawsko-pomorskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).