Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAMAŃSKA

Aktualność danych:

CZAMAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAMAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAMAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • wielkopolskie54 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).