Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZANIECKI

Aktualność danych:

CZANIECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (114 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

3

kobiety

197

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZANIECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2736. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZANIECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • opolskie17 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie114 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).