Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAPIEWSKA

Aktualność danych:

CZAPIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (1419 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 2308 osób, z czego:

2308

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAPIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1025. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAPIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie232 kobiety

 • lubelskie9 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie20 kobiet

 • małopolskie21 kobiet

 • mazowieckie49 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie1419 kobiet

 • śląskie23 kobiety

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie41 kobiet

 • wielkopolskie67 kobiet

 • zachodniopomorskie107 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: