Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAPKO

Aktualność danych:

CZAPKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (118 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 189 osób, z czego:

96

kobiet

93

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2840. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAPKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie56 mężczyzn, 62 kobiety

  • pomorskie11 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).