Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAPOWSKI

Aktualność danych:

CZAPOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZAPOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAPOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • małopolskie6 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie34 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).