Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAPRACKA

Aktualność danych:

CZAPRACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (133 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 246 osób, z czego:

246

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAPRACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2723. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAPRACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie34 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie133 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).