Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAPROWSKA

Aktualność danych:

CZAPROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAPROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAPROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).