Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAPROWSKI

Aktualność danych:

CZAPROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

85

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZAPROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2848. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAPROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie22 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).