Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZAPSKA

Aktualność danych:

CZAPSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (766 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 2079 osób, z czego:

2079

kobiet

Męska forma nazwiska to CZAPSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1132. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZAPSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie100 kobiet

 • kujawsko-pomorskie161 kobiet

 • lubelskie180 kobiet

 • lubuskie45 kobiet

 • łódzkie100 kobiet

 • małopolskie23 kobiety

 • mazowieckie766 kobiet

 • opolskie17 kobiet

 • podkarpackie18 kobiet

 • podlaskie43 kobiety

 • pomorskie163 kobiety

 • śląskie90 kobiet

 • świętokrzyskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie38 kobiet

 • wielkopolskie107 kobiet

 • zachodniopomorskie78 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: