Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARCZYŃSKA

Aktualność danych:

CZARCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

163

kobiety

Męska forma nazwiska to CZARCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie21 kobiet

  • łódzkie18 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie26 kobiet

  • śląskie16 kobiet

  • wielkopolskie44 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).