Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARNECKA

Aktualność danych:

CZARNECKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (2813 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 15350 osób, z czego:

15350

kobiet

Męska forma nazwiska to CZARNECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

73. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARNECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie1007 kobiet

 • kujawsko-pomorskie1161 kobiet

 • lubelskie796 kobiet

 • lubuskie467 kobiet

 • łódzkie1037 kobiet

 • małopolskie421 kobiet

 • mazowieckie2813 kobiet

 • opolskie322 kobiety

 • podkarpackie265 kobiet

 • podlaskie312 kobiet

 • pomorskie1026 kobiet

 • śląskie1107 kobiet

 • świętokrzyskie559 kobiet

 • warmińsko-mazurskie581 kobiet

 • wielkopolskie1103 kobiety

 • zachodniopomorskie692 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).