Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARNEK

Aktualność danych:

CZARNEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (70 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

86

kobiet

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARNEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie38 mężczyzn, 32 kobiety

  • małopolskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie11 mężczyzn, 17 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).