Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARNOCIŃSKI

Aktualność danych:

CZARNOCIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

72

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZARNOCIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARNOCIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie28 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • wielkopolskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).