Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARNOGÓRSKA

Aktualność danych:

CZARNOGÓRSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (52 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

95

kobiet

Męska forma nazwiska to CZARNOGÓRSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARNOGÓRSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie52 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie13 kobiet

  • świętokrzyskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).