Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARNOGÓRSKI

Aktualność danych:

CZARNOGÓRSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

112

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZARNOGÓRSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARNOGÓRSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie54 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • podlaskie5 mężczyzn

  • pomorskie13 mężczyzn

  • świętokrzyskie11 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).