Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARNOTTA

Aktualność danych:

CZARNOTTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (48 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 201 osób, z czego:

101

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARNOTTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie25 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 17 kobiet

  • wielkopolskie23 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).