Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARNUL

Aktualność danych:

CZARNUL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (95 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 216 osób, z czego:

129

kobiet

87

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.48.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARNUL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie6 kobiet

  • małopolskie44 mężczyzn, 51 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie8 mężczyzn, 13 kobiet

  • pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).