Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZARZASTA

Aktualność danych:

CZARZASTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (110 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 231 osób, z czego:

231

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2738. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZARZASTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie110 kobiet

  • pomorskie11 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie44 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).