Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZECHANOWSKA

Aktualność danych:

CZECHANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 96 osób, z czego:

96

kobiet

Męska forma nazwiska to CZECHANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZECHANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • pomorskie34 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).