Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZECHANOWSKI

Aktualność danych:

CZECHANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 93 osoby, z czego:

3

kobiety

90

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZECHANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2843. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZECHANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • lubuskie10 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • pomorskie25 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie27 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).