Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZECHLOWSKI

Aktualność danych:

CZECHLOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZECHLOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZECHLOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).